Studioregels van Nagelstudio Lucie's Nail Fashion.

Nagelstudio Lucie's Nail Fashion hanteert een aantal regels In haar studio. Voor een goed verloop en uitvoering van de werkzaamheden is het dan ook belangrijk dat U hiervan op de hoogte bent.

Verhindering

  • Indien blijkt dat u een gemaakte afspraak voor een behandeling toch nog door  omstandigheden moet afzeggen, wordt u dit geacht graag 24 uur alvorens de behandeling wordt gepland door te geven. Indien de afzegging niet tijdig gebeurt, zijn wij genoodzaakt € 25, - (incl. BTW) in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

Tijdig aanwezig zijn voor een behandeling

  • Bij Nagelstudio Lucie's Nail Fashion is op tijd komen voor een afspraak erg belangrijk, daar de volgende klant ook graag tijdig wil worden behandeld.

Eten en Drinken

  • Om vieze nagels en vooral vettigheid op de nagels te voorkomen, wordt er geadviseerd om niets te eten tijdens de behandeling. Drinken leidt natuurlijk niet tot een probleem tijdens de behandeling.

Roken

  • Roken is in de studio niet toegestaan.

Dieren

  • Het is niet toegestaan om uw huisdieren mee te nemen naar de Studio. Dieren horen immers niet thuis in een Nagelstudio en zullen zich hier ook niet op hun gemak voelen.

Kinderen

  • Het kan voorkomen dat klanten (kleine) kinderen mee willen nemen naar de Nagelstudio, omdat het op dat moment wellicht niet anders kan. Uit praktijkervaring blijkt, dat de aanwezigheid van kinderen een afleiding kan zijn voor de klant, waardoor de behandeling dan niet als prettig kan worden ervaren. Het is daarom wenselijk om opvang voor de kleine te regelen, zodat het echt ook een moment voor u zelf is.

Betaling

  • Prijzen van behandelingen en verzorgingsproducten hangen zichtbaar in de salon. De betaling van de behandelingen kunnen contant of via Pin. En dient te geschieden direct na de behandeling. Betaling via een Pinautomaat is dan ook  mogelijk. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De Nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen op de site en in de nagelstudio zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid

  • De Nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden van vrijetijdsbesteding.

Nagelstudio Lucie's Nail Fashion

Nagelstyliste Lucie Nooijen.